bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

19.09.2016

Ogłoszenie BZP Nr 146968-2016 data zamieszczenia 19.09.2016r 

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1321G na odc. od km 1+405 do 2+255 dług. 0,850km oraz od km 5+705 do km 5+993 i od km 6+038 do km 6+110 dług.0,360km szer.5,0m i drogi powiatowej nr 1334?G od km 0+000 do km 0+500 dług.0,500km szer.5,0m. Zakres robót obejmuje wykonanie oczyszczenia i skropienia istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 oraz ułożeniu warswty ścieralnej grub. śred, 4cm (100kg/m2)  z betonu asfaltowego AC11S . Po wykonaniu robót bitumicznych - zabezpieczenie krawędzi jezdni humusem.

Opublikował: Maria Rzeppa
Publikacja dnia: 19.09.2016

Dokument oglądany razy: 285
« inne aktualności